Compatibility Kawasaki Motorcycle 1999 Vulcan 800 Drifter (Canada Only) - VN800-C1 Rear BrakeKawasaki Motorcycle 2000 Vulcan 800 Drifter - VN800-C2 Rear Brake

KAWASAKI PAD ASSY BRAKE 2000 Vulcan 800 Drifter VN800-C2 43082-1237

SKU: KAWAERM1543
24,84 €Price
  • NEW