Compatibility kawasaki KL 250 SUPER SHERPA (G4-G8 CAN ONLY) G4 2000kawasaki KL 250 SUPER SHERPA (G4-G8 CAN ONLY) G5 2001kawasaki KL 250 SUPER SHERPA (G4-G8 CAN ONLY) G6 2002kawasaki KL 250 SUPER SHERPA (G4-G8 CAN ONLY) G7 2003kawasaki KL 250 SUPER SHERPA (G4-G8 CAN ONLY) G8 2004kawasaki KL 250 SUPER SHERPA (G9F) G9F 2009

KAWASAKI LEVER COMP NEUTRAL PO 2009 KL 250 SUPER SHERPA G9F 13236-1209

SKU: KAWAERM1508
12,96 €Price
  • NEW